राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी भक्तपुरको मिति २०७७/०५/२४ को सूचना अनुसार कोभिड १९ को कारणले स्थगित भएको कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था भएमा यस विद्यालयका विद्यार्थीहरुले यस विद्यालयमा आई परीक्षा दिन नसक्ने अवस्था भएमा आफू हाल बसोबास गरेको जिल्ला, स्थानीय तहको नाम र वडा नं. का साथै नजिक पर्ने कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने विद्यालयको नाम, ठेगाना र कोड नं. २०७७/०६/०५ गते भित्र यस विद्यालयमा तपसिल बमोजिम अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराईदिनु हुन सूचित गरिन्छ ।

 

तपसिल

  • अध्ययनरत विद्यालयको कोड नं. र नाम
  • विद्यालयमा आवतजावत गर्न नसक्ने स्थानमा बसोबास गरिरहेको विद्यार्थीको नाम र रजिष्ट्रेशन नं.  
  • अहिलेको महामारीको अवस्थामा बसोबास गरिरहेको स्थान जिल्ला र स्थानीय तहको नाम र वडा नं.
  • हाल बसोबास गरिरहेको स्थानबाट नजिक पर्ने (कक्षा १२ चलिरहेको) विद्यालयको कोड नं. (सम्भव भएसम्म) र नाम र ठेगाना

Leave a Comment