कक्षा १२ काे बाेर्ड परीक्षाका लागि महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी भक्तपुरको मिति २०७७/०५/२४ को सूचना अनुसार कोभिड १९ को कारणले स्थगित भएको कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था भएमा यस विद्यालयका विद्यार्थीहरुले यस विद्यालयमा आई परीक्षा दिन नसक्ने अवस्था भएमा आफू हाल बसोबास गरेको जिल्ला, स्थानीय तहको नाम र वडा नं. […]